امین مشتریان

موسسه حسابرسی رازدار

شماره ثبت 1177
تاریخ ثبت 03/11/1349
شناسه ملی 10100129086
مدیران : محمدجوادصفارسفلان، محمود محمدزاده

حسابرس و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان
شماره ثبت 1588
تاریخ ثبت 20/01/1383
شناسه ملی 10260191203
کد اقتصادی 411171614784
مدیران : محسن شکری زاده

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار بورس، ایمیل خود را وارد نمائید