معاونت اداری

معاونت اداری

قرارداد ها

Member

سحر خنجری

مدیر قرارداد ها
Member

دنیا کوثری

کارشناس ارشد کارگزاری
Member

نجمه اورعی

کارشناس قرارداد
Member

سلماز نجفی

کارشناس تمدید

واحد ارتباط با مشتری و پشتیبانی

Member

زهرا کوچکیانی پور

مدیر بخش ارتباط و پشتیبانی
Member

محمد عباسپور

کارشناس ارتباط با مشتری
Member

آرزو آبیار

کارشناس ارتباط با مشتری
Member

بهاره اشکپور

کارشناس ارتباط با مشتری
Member

الهام حیدریان

کارشناس ارتباط با مشتری

واحد مالی مشتریان

Member

ملیکا قنبری

مدیر بخش مالی مشتریان
Member

احسان مهربانی

کارشناس ارشد
Member

نعیمه قنبری

کارشناس
Member

مهدیه معصومی

کارشناس
Member

ساحل صفی

کارشناس
Member

حوا قنبری

کارشناس
Member

زهره نادری پور

کارشناس
Member

ثنا هاشمی

کارشناس
Member

لیلا شمس دریاباری

کارشناس

بایگانی

Member

سمیه سلیمانی

کارشناس
Member

فاطمه آقایی

کارشناس

منابع انسانی

Member

ندا قوامی یزدی

مدیر منابع انسانی
اینستاگرام تلگرام