احمد اتحادپور​

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری مالی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

سوابق اجرایی

  • سبدگردان سهم آشنا – مدیر شعبه شیراز 
  • گروه مالی سپهر صادرات – مدیر پرتفوی سرمایه گذاری
  • شرکت سرمایه گذاری صبا تامین – عضو هیئت تحلیل
  • سبدگردان آرمان اقتصاد – عضو هیئت مدیره و سهامدار
  • سبدگردان آرمان اقتصاد – مدیر عامل

گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

  • اصول بازار سرمایه
  • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
  • کارشناسی عرضه و پذیرش
  • معامله گری اوراق تامین مالی 
  • معامله گری اوراق مشتقه
MrContact
اینستاگرام تلگرام