سوابق تحصیلی

  • لیسانس حسابداری
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق اجرایی

  • مدیریت سبد اوراق بهادار
  • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
  • کارشناسی عرضه و پذیرش
  • معامله‌گری اوراق تامین مالی
  • تحلیلگری بازار سرمایه
  • معامله‌گری ابزار مشتقه
  • اصول بازار سرمایه

گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

کارشناس مشاور عرضه و پذیرش شرکت کارگزاری بانک ملت

MrContact