پذیرش و عرضه:

شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد با پشتوانه تخصص و دانش کارشناسان مجرب پذیرش و عرضه همچنین با عنایت به دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار طیف کاملی از خدمات عرضه و پذیرش را برای ناشران ارائه می‌نماید. تمام خدمات پذیرش در بورس‌های داخلی و خارجی و عرضه انواع اوراق بهادار با توجه به ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می‌شود.

پذیرش به معنای تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستور العمل مربوطه، به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است. براساس مقررات بازار سرمایه، فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش و عرضه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بورس انجام می‌دهند.

شرکت‌ها با عرضه بخشی از سهام خود با حفظ حق مالکیت و مدیریتی امکان تامین مالی از بازار سرمایه را از این طریق بدست می‌آورند.

خدمات آرمان اقتصاد به منظور پذیرش شرکت­ها:

 1. ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص فرآیند پذیرش به منظور انطباق وضعیت آن با مقررات؛
 2. سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش در بورس/فرابورس؛
 3. ارایه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس/فرابورس به نمایندگی متقاضی در فرایند پذیرش و انجام پیگیری‌های مربوطه مطابق با مقررات؛
 4. مشاوره و تهیه امیدنامه/طرح تجاری متقاضی منطبق با استانداردهای سازمان بورس/فرابورس؛
 5. مشاوره در جهت تبدیل هویت حقوقی متقاضی از سهامی خاص به سهامی عام؛
 6. مشاوره جهت ثبت متقاضی نزد سازمان مطابق قانون ؛
 7. انجام اقدامات لازم به‌منظور درج نام متقاضی در فهرست نرخ‌های بورس/فرابورس؛
 8. ارائه مشاوره به متقاضی جهت معارفه متقاضی در بازار سرمایه.
 9.    انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار ، تکمیل مستندات مربوط به انجام فرایندهای آن نزد مراجع قانونی.

خدمات آرمان اقتصاد به منظور عرضه شرکت­ها:

 1. بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشر
 2. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر
 3. ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیحی
 4. تهیه بیانیه ثبت یا در خواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار
 5. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار
 6. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار
 7. بازاریابی و فروش اوراق بهادار
 8. تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی
 9. بازارگردانی سهام عرضه شده