مبتنی بر بدهی (انتشار اوراق)

انتشار اوراق (صکوک):

شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد با پشتوانه تخصص و دانش کارشناسان مجرب و با عنایت به دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان تامین مالی برای شرکت‌ها از طرق انتشار اوراق (صکوک) را برای شرکت‌ها انجام می‌دهد.

در بازارهای مالی متعارف یکی از راه‌های بر طرف کردن نیاز تامین مالی انتشار اوراق(صکوک) می‌باشد. صُکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ی یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند.

انواع اوراق

 • ابزارهای انتفاعی
  • با بازدهی معین
   • اوراق اجاره
   • اوراق مرابحه
   • اوراق استصناع
   • اوراق منفعت
   • اوراق جعاله
  • با بازدهی انتظاری
   • اوراق مشارکت
   • اوراق مضاربه
   • اوراق مزارعه
   • اوراق مساقات
اینستاگرام تلگرام