سبدگردانی

سبدگردانی چست؟

شرکت‌های سبدگردان يکي از انواع نهادهای مالي هستند که به عنوان نماينده سرمايه‌ گذار و به نام وی به سرمايه‌گذاری در بازار سرمایه می‌پردازند که اين عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به اين معناست که برای هر فردی متناسب با ويژگي‌های منحصربه فردش، سرمايه‌گذاری انجام مي‌شود. منظور از ويژگی‌های مذکور، ميزان ريسک‌پذيری و هدف مالی فرد سرمايه‌گذار است.

با توجه به ميزان ريسک‌پذيري و در نهايت پرتفوی مناسب برای هر شخص متفاوت میباشد و تشکیل این پرتفوی توسط کارشناس تحليلگر/ ارزيابان ریسک شرکت صورت مي‌پذيرد. آشنایی با شرکت های سبدگردان شرکت‌های ‌سبدگردان‌ یکی‌ از ‌انواع ‌نهادهای‌ مالی ‌جدیدی‌ هستند ‌که‌ پیرو‌ اجرای‌ قانون‌ جدید‌ بازار اوراق بهادار (مصوب آذر1384)، به منظور مدیریت حرفه ای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، معرفی شده اند.موضوع فعالیت شرکت های سبدگردان عبارتند از:
• تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین در قالب قراداد مشخص
• پذیرش سِمَت در صندوق های سرمایه گذاری
• سایر فعالیت های مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
به موجب قرارداد منعقده بین شرکت های سبد گردان و مشتریان، سبد گردان تعهد می نماید که با استفاده از متخصصین حوزه های مالی و سرمایه گذاری و با توجه به سلایق هر یک از مشتریان، ترتیبی اتخاذ نماید تا وجوه موضوع قرارداد را در راستای کسب بازدهی با تقبل ریسک های منطقی به امر سرمایه گذاری اختصاص دهد.

مهم ترین تفاوت شرکت های سبدگردان با سایر نهاد های مالی اداره کننده وجوه (مانند بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک) این است که سبد گردان ها بیش از محصول محور بودن، مشتری محور هستند، بدین معنی که در شرکت های سبد گردان، ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک پذیری اهداف هر مشتری، نیاز های سرمایه گذاری وی مشخص می گردد و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می شود. حال آن که سایر شرکت های فوق الذکر، به تمام مشتریان محصول یکسانی را ارائه می دهند و این امر ممکن است مورد پسند عموم افراد نباشد

دیدگاهتان را بنویسید