معاونت سرمایه گذاری

معاونت سرمایه گذاری

واحد مدیریت سبد

Member

دکتر مسعود موفقی

مدیر سبد
Member

محمد رضانژاد

مدیر سبد​
Member

علی آهنگر

مدیر سبد​
Member

امین یوسفی

مدیر سبد
Member

مصطفی حبیبی

مدیر سبد​

واحد تحلیل

Member

محمد رضانژاد

مدیر تحلیل
Member

الهام لطفی

تحلیل گر ارشد
Member

سهیل مرادخانی

کارشناس ارشد
Member

علیرضا مرادخانی

کارشناس
Member

محبوبه اسدی

کارشناس

واحد صندوق های سرمایه گذاری

Member

علی آهنگر

مدیر سرمایه گذاری
Member

مهرداد بیگ لو

مدیر توسعه بازار
Member

لیلا محسنی

مدیر اجرایی صندوق
Member

ساناز سماواتی

کارشناس ارشد صندوق های بازارگردانی
Member

فرناز اکبرزاده

کارشناس صندوق
Member

حمیده جعفری

کارشناس اداری صندوق

واحد پذیرش و عرضه

Member

رضا امین الرعایا

مدیر پذیرش و عرضه
Member

مجید حسن پور

تحلیلگر ارشد
Member

.

کارشناس عرضه و پذیرش
Member

.

کارشناس
Member

.

کارشناس
Member

.

کارشناس خدمات مالی
اینستاگرام تلگرام