شرکاء شرکت سبد گردان آرمان اقتصاد

DrMasoudMovafaghi2

دکتر مسعود موفقی

عضو هیات مدیره و معاون توسعه بازار

رییس هیئت مدیره سرمایه گذاری هامون شمال

مدیر سرمایه گذاری آرمان نفیس پارسیان
رییس کمیته حسابرسی سرمایه گذاری هامون شمال

hadimohammadkhani

دکتر هادی محمدخانی

رئیس هیئت مدیره

رییس هیئت مدیره سرمایه گذاری آرمان نفیس پارسیان
عضو هیئت مدیره کارگزاری مهرآفرین
رییس هیئت مدیره بهداشت کودک

ahmadetehadpour

احمد اتحادپور

مدیرعامل

مدیر سبد شرکت سبدگردانی آرمان اقتصاد
مدیر پرتفوی گروه مالی سپهر صادرات
مدیر پرتفوی شرکت صبا تامین

مدیران تیم سبد گردان آرمان اقتصاد

Member

علیرضا نعمانی

مدیر فناوری اطلاعات
Member

بهزاد عباسی مولان

مدیر سبد​
Member

ملیکا قنبری

مدیر اداری​
Member

مصطفی حبیبی

مدیر سبد​
Member

محمد رضانژاد

مدیر تحلیل
Member

سعید میرزائی

مدیر سبد​
Member

سید مسعود اعلائی

مدیر مالی
Member

امین یوسفی

مدیر سبد​
Member

فاطمه مدحی​

مدیر معاملات و نظارت بر پرتفوی ها​

تحلیلگران تیم سبد گردان آرمان اقتصاد

Member

مرادخانی

تحلیل گر
Member

گمار

تحلیل گر
Member

طیاری

تحلیل گر
Member

بختیاری

تحلیل گر
Member

حسینی

تحلیل گر

کارشناسان تیم سبد گردان آرمان اقتصاد

Member

اسدی

کارشناس
Member

نورمحمدی

کارشناس
Member

غفوری

کارشناس
Member

رنجبر

کارشناس