مشاوره سرمایه گذاری

سبدگردان آرمان اقتصاد با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و به پشتوانه سالها تجربه مدیریت ثروت و تیمی متشکل از متخصصین علوم مالی و اقتصاد نسبت به ارائه طیف متنوعی از خدمات مشاوره سرمایه گذاری در قالبهای زیر اقدام می کند:

برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت

ارزشگذاری سهام شرکتها

مشاوره در حوزه تجدید ساختار شرکتها (ادغام و تملیک و ……)

مشاوره عرضه و پذیرش شرکتها در بورس

مشاوره تامین مالی

تهیه طرح توجیهی و  Business Planبرای انواع کسب و کارها به زبان فارسی و انگلیسی (جهت برنامه های مهاجرت و…)

مشاوره تامین مالی جهت پروژه ها و شرکتها و انواع برنامه های کسب و کار

مشاوره اختصاصی جهت اصلاح و بهینه سازی سبد سهام و سایر سرمایه گذاریها در بازار سرمایه