سوابق تحصیلی

 • کارشناس مهندسی الکترونیک
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • رتبه ۳ کنکور کارشناسی ارشد کشور مدیریت در سال ۱۳۸۵ و کسب درجه استعداد درخشان از سازمان سنجش
 • دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران
 • رتبه ۱ آزمون دکترای مدیریت مالی و دانش آموخته برتر دانشگاه تهران برنده جایزه بنیاد ملی نخبگان

سوابق آموزشی

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • تدریس در مقطع کارشناسی ارشد مالی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • تالیف کتاب و مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک، بانکداری، مدیریت سرمایه گذاری

سوابق اجرایی

 • رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری هامون شمال
 • رئیس کمیته حسابرسی سرمایه گذاری هامون شمال
 • مدیر سرمایه گذاری آرمان نفیس پارسیان
 • کارشناس شرکت سرمایه گذاری پردیس
DrMasoudMovafaghi2