مهران رضوانی

سوابق تحصیلی

hxgffv نهیعسلاهنالر 

سوابق اجرایی

  • تحلیل‌گر سبدگردان آرمان اقتصاد
  • کارشناس شرکت خدمات مدیریت صبا
  • کارشناس شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
  • کارشناس شرکت کارگزاری پارس نمودگر
  • کارشناس شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

  • تحلیلگری بازار سرمایه
  • اصول بازار سرمایه
  • مدیریت سبد اوراق بهادار
09124262937
اینستاگرام تلگرام