سوابق تحصیلی

کارشناسی حسابداری دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی

  • مدیر امور اداری و تحلیلگر شرکت سبدگردانی آرمان اقتصاد
  • کارشناس تحلیل شرکت گروه مالی سپهر صادرات
  • کارشناس تحلیل شرکت کارگزاری سهم آشنا
MissContact