ویژگی حساب سبد سرمایه گذاری اختصاصی در مقایسه با صندوق سرمایه گذاری مشترک

 1. سبد همانند بانکها مبتنی برحساب و حساب بانکی است ولی صندوق مبتنی بر یونیت و مزایای مبتنی بر حساب بودن را ندارد
 2. در سبد مدیریت ریسک و بازده تماما در اختیار سبدگردانه ولی در صندوق سازمان بورس ریسک و نصاب را تعیین می کند، حتی تعریف اوراق بهادار کم ریسک و پرریسک از نظر سبدگردان با نظر سازمان متفاوت است
 3. سبد دارای افق زمانی یکماه تا بلند مدت 3 ساله است و بیشترین بازدهی و کمترین ریسک هم در افق بلند مدت است ولی در صندوق افق زمانی حداکثر یکماه است
 4. در سبد، داراییها با نام مشتری است حتی امکان ارائه به جاهای مختلف برای گرفتن ویزا با اعتبار و … وجود دارد
 5. در سبد امکان مذاکره اختصاصی سرمایه گذاران با مدیران و امکان تامین نظر سرمایه گذار درخصوص ریسک پذیری و سایر شرایط حساب هست ولی در صندوق این امکان وجود ندارد
 6. در سبد تنوع حساب با سلیقه های مختلف بیش ار دهها نوع هست لذا حق انتخاب بیشتری به سرمایه گذار می دهد، ولی این تنوع و دامنه انتخاب در صندوق نیست
 7. در سبد امکان انتقال دارایی ها به نام سرمایه گذار هست، یا بخواهد برخی از داراییهایش را نگهدارد و در شرایط نامناسب نفروشد ، ولی در صندوق این امکان وجود ندارد
 8. در سبد امکان خرید و فروش سهام داخل آن بدون اینکه به قیمت بازار سهم ضربه بخوره ، هست ، ولی در صندوق وقتی منابع صندوق زیاد میشه سهم یک شرکت در صندوق حجم بالایی میشه که در صورت ورود یا خروج با مشکل مواجه می شود
 9. در سبد امکان بالاترین و کمترین ریسک و بازده وجوددارد ولی در صندوق نیست
 10. در سبد امکان دریافت وام واعتبار درحساب هم است ولی در صندوق نیست
 11. سبد اختصاصی است و مشترک بین چند نفر نیست
 12. در سبد ، در صورت تامین مبلغ اولیه سبد ، با هزار تومان میشه افزایش سرمایه داد در صندوق با 100 هزار تومان می توان سرمایه گذاری کرد
 13. سبد میتواند در صندوق سرمایه گذاری کند ولی صندوق نمی تواند در سبد سرمایه گذاری کند ، حتی مشتری می تواند حساب سرمایه گذاری اختصاصی در صندوق ( حساب در صندوق ) داشته باشد
 14. در سبد امکان سرمایه گذاری اختصاصی در صنایع مختلف مانند غذایی ، دارویی ، پتروشیمی ، خودرویی و … با تمرکز مدیریت بالا وجود دارد که در صندوق چنین نیست
 15. سبدها شراکت محورتر و اشتغالزاتر از صندوقها هستند
 16. مدیران سبد برای مدیریت سبد ، تمرکز و تخصص دارند، در حالیکه مدیران صندوق ممکنه نهادی غیر از سبد گردان باشد که تمرکز و تخصصش فعالیت دیگری همچون کار گزاری باشد
 17. سبد به دلیل اختصاصی بودن ( کد prx ) اعتماد سازی بیشتری نسبت به صندوق مشترک دارد ، به عبارت دیگر به دلیل ارضا حس مالکیت و کنترلی فرد ، زمینه اعتماد بیشتری نسبت به صندوق فراهم می کند
 18. در سبد می توان شرایط نیکو کاری و سرمایه گذاری اتیه هم فراهم کرد ولی در صندوق این امکان وجود ندارد
 19. در سبد شخص می تواند به تنهایی شرایط حساب را از نظر ریسک پذیری ، اتیه ، نیکوکاری و سایر شرایط حساب را تغییر داد ولی در صندوق امکانپذیر نیست
 20. سبد را می توان اختصاصی برای اهداف خاصی همچون مسافرت و گردش گری خانواده ، خرید لوازم خانگی و جهیزیه ، تامین اتیه فرزند و ….. طراحی کرد ولی در صندوق امکانپذیر نیست
 21. در سبد برخی هزینه ها مثل هزینه نرم افزار، امین و حسابرس و نظارت سازمان بورس بر عهده سبد گردان است ولی در صندوق این هزینه ها بر عهده سرمایه گذار است
 22. در سبد بخش عمده ای از هزینه مدیریت سبد از سود ایجاد شده برداشت می شود در نتیجه تضاد منافع با سرمایه گذاران کمتر از صندوق می باشد