سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

  • کارشناس تحلیل کارگزاری توسعه اندیشه دانا
  • کارشناس تحلیل شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

  • مدیریت سبد اوراق بهادار
  • اصول بازار سرمایه
  • تحلیلگری بازار سرمایه
MrContact