سبدگردانی

فرایند سبدگردانی

سبدگردان ها موظف هستند به درخواست سرمایه گذاران خود مدیریت پرتفوی آنها را جهت خرید و فروش سهام ، در دست گرفته و همواره درآمد آنها درصدی توافقی از سود ایجاد کرده برای مشتری می‌ باشد.

سبدگردان ها با استقرار تیم های کارشناسی و تحلیل بنیادی از پارامتر های اقتصاد کلان، صنایع مختلف و … در مجموعه خود تمام تلاش خود را جهت بالاتر بردن ثروت سرمایه گذاران بکار می بندند. تا با این روند کمک به سرمایه گذاری به صورت هدفمند در بورس کرده باشند و چرخ تولید را به حرکت درآورند.

سبدگردان آرمان اقتصاد مدیریت پرتفوی مشتریان حقیقی ( افرادی کد بورس به نام خودشان است ) و مشتریان حقوقی ( شرکت ها و مجموعه هایی که کد بورس آنها به نام شرکت یا مجموعه ثبتی است ) مورد پذیرش قرار میدهد. با تمام ظرفیت های در دسترس سبدگردان ها موظف هستند که مدیریت دارایی مشتریان خود را به نحوی انجام دهند که دارایی آنها رشدی پایدار داشته باشد.

سبدگردان ها از این مزیت برخورداند که برای هر مشتری متناسب با ویژگی های وی پرتفویی منحصربه فرد و برای همان مشتری طراحی کنند. در حالی که در صندوق ها این امکان وجود ندارد به طور مثال: برای مشتریانی که به درآمد سرمایه گذاری های خود برای گذران امور زندگی تکیه دارند ترکیب اختصاصی از سهام و اوراق درآمد ثایت تشکیل می شود اما برای مشتریان با افق سرمایه گذاری بلند مدت و ریسک پذیری بیشتر بر اساس استراتژی های شتاب و سهام رشدی تلاش می شود تا در عین رعایت اصول مدیریت ریسک بازدهی بیشتری نسیب این مشتریان شود.

تکیه اصلی در تحلیلها مبتنی بر روش های تحلیل بنیادین به صورت Top down است و با تحلیل اقتصاد،صنعت و شرکت نسبت به گزینش اولیه اقدام می شود سپس بر اساس تکنیکال خرید و فروش می شود.

منابع مهم اطلاعاتی

اخبار و تحلیل های اقتصادی، صورت مالی شرکت ها، بازدید میدانی، مطالعه بازارهای جهانی

دیدگاهتان را بنویسید