میانگین بازدهی سبدهای کم ریسک و پر ریسک

شرح تاریخ شروع تاریخ پایان TWRR
روزانه 1399/04/22 1399/04/23 3.07%
هفتگی 1399/04/14 1399/04/21 10.02%
ماهانه 1399/03/01 1399/04/01 83.3%
سه ماهه 1398/11/23 1399/02/24 76.28%
شش ماهه 1398/08/23 1399/02/24 127.20%
نه ماهه 1398/02/25 1399/02/24 160.59%
یکساله 1398/02/25 1399/02/24 199.51%
پنج سال اخیر 1394/02/25 1399/02/24 380.79%
از ابتدای تاسیس تا کنون 1393/01/26 1399/02/23 358.76%
جهت اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار بورس، ایمیل خود را وارد نمائید