سبدگردانی

بازدهی سبدگردانی آرمان اقتصاد

متقاضی عزیز

این صفحه به علت عدم توانایی نرم افزار بورسی در محاسبات بازده تجمعی که متعلق به این شرکت هم نمی باشد و این مجموعه هم به آن دسترسی ندارد قابلیت بروزرسانی ندارد.
این موضوع به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار هم رسیده است.

میانگین بازدهی سبدهای کم رسیک و پر ریسک

[table id=3 /]

دیدگاهتان را بنویسید