طرح های سرمایه گذاری

طرح سرمایه گذاری نهال

seeding

طرح سرمایه گذاری نهال

طرح نهال مربوط به افرادی است که سابقه و دارایی کمتری را دارند و میخواهند در بورس سرمایه گذاری نمایند، همچنین قصد دارند به دلیل ریسک پذیری پایین تر و یا عدم سابقه سرمایه گذاری در بازار سرمایه در ابتدا با مبالغ کمتری در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند. در این طرح ، نهالی در بازار سرمایه به دست مشتری کاشته می شود و این نهال به تدریج با حمایت سبدگردان آرمان اقتصاد ضمن رشد و بالندگی به درختی تنومند تبدیل خواهد شد. در طرح نهال میزبان سرمایه شما با حداقل آورده 100 میلیون تومان به بالا هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید